Hidco Redüktör, ürettiği ürünlerle ülkeye katkı sağlayıp, aynı zamanda yeni ürünler tasarlayarak üretmeye devam ederken çağdaş insan kaynakları yöntemleri ile de;

  • Seçme yerleştirme yapmayı
  • Çalışan yeteneklerini geliştirmeyi
  • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi
  • Her kademedeki yöneticinin kadrolarındaki personeli yetiştirmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Hidco Redüktör, en değerli sermayesinin insan kaynağı olduğu inancıyla karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklendiği firma kültürüyle yoluna devam etmektedir ve etmeye devam edecektir.

Hidco Redüktör’ü geleceğe taşıyacak insan kaynakları yaklaşımlarında temel hareket noktamızı;

  • Değerlerimiz
  • Kurum kültürümüz
  • İş ahlakı 
  • Yasalar

oluşturmaktadır.

İnsan kaynakları stratejimiz ise; şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, motivasyonu ve bağlılığı yüksek eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Ortak değerlerimizi yönetim biçimimize yansıtır, bunları vazgeçilmez olarak görürüz.

Şirket olarak çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacıyla her aşamada ve her düzeyde eğitime önem verir, insana yatırım yapmaktan kaçınmayız.

İş Başvuru Formu