Çevreye Duyarlı Üretim

Kalite ve Çevre Politikalarımız

İmal ettiğimiz ürünlerin kalitesi ve müşteri tatmini işletme başarımızın sürekliliğinin anahtarıdır.  İşletme sürecinin her aşamasının bütünü ile kontrolünü amaçlayan kalite sisteminin kurulması ile en üst düzeyde müşteri tatmini sağlanacak; kalite, verimlilik ve esneklikte en üst düzeye ulaşılacak ve maliyetler düşürülecektir. Bu bağlamda, kalite politikamızın ana hatları;
  • En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,
  • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet azaltıcı çalışmaların tüm personelimizin katılımı ile yürütülmesi,
  • Tedarikçilerimize yaptırdığımız işlerle ilgili gerekliliklerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması,
  • Kalite iyileştirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile iç ve dış müşterilerimizin gerekliliklerinin karşılanmasına öncelik verilerek sürdürülmesi,
  • Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,
  • Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynaklarımızın en az fire oluşturacak şekilde kullanılması,
  • Yaptığımız her işin ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapılması,
  • Kalite iyileştirme çalışmalarında sürekliliğin sağlanmasıdır.
  Kalite politikamızı personelimize aktarmış durumdayız. Herkes tarafından anlaşılmış ve bilinçaltına yerleştirilmiştir.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için;
  • Ülkemizde yayınlanmış (ulusal/uluslararası) yasal şartlar ve diğer şartlara uymak, güncelliğini takip etmek,
  • Atıkları kaynağında azaltmak ve teknolojik imkanlar ile çevre etkilerini kontrol altında tutmak,
  • Çevre performansımızı sürekli takip etmek ve iyileştirmek,
  • Çevre bilincini tüm personel, tedarikçi ve müşterilerimize yayarak sürecin sürekli ve sağlıklı işlemesini sağlamak,
  • Bu çerçevede çevre yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirmek benimsenmiştir.
  Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır. Çevre politikamız, çalışanlarımıza duyurulur ve web sitesi üzerinden yayınlanarak erişime açık olması sağlanır, yılda bir kez YGG toplantılarında gözden geçirilerek uygunluğu kontrol edilip, ihtiyaç durumunda revize edilir.