#çevre

Çevre Politikamız

Çevresel değerlere saygılı ve uyumlu sürdürülebilir üretim anlayışını önceliği olarak benimseyen şirketimiz, ekosistemdeki yaşam kalitesinin artırılması için çevrenin korunup geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğinin bilincindedir.

Bu kapsamda sürdürdüğümüz üretim ve hizmet faaliyetlerinde;

  • Çevre mevzuatına uymayı
  • Hammadde ve doğal kaynakları korumayı, etkin ve verimli kullanmayı
  • Çevresel risklerini belirleyip yöneterek sürekli iyileştirmeyi,
  • Atıklarını ve enerji tüketimini azaltacak politikalar geliştirmeyi,
  • Faaliyet ve yatırımlarının çevresel etkileri en aza indirecek çalışmalar yürütmeyi,
  • İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele etmeyi,
  • Yerel halk, çalışan, tedarikçi, yüklenici gibi tüm paydaşlarının çevre bilincini geliştirecek faaliyetler yürütmeyi öncelikli politikası olarak kabul etmiştir.
 
 
çevre politikası