Redüktörün montaj pozisyonu koyulacak yağ miktarı ve seviyesi açısından oldukça önemlidir. Redüktörün belirtilen pozisyon dışında bir montaj pozisyonunda takılması durumunda bazı dişliler yağ alamayacağı için bir süre sonra dişlinin kırılmasına neden olabilir.

Sipariş verilirken montaj pozisyonu mutlaka belirtilmelidir. MA tipi redüktörlerde montaj pozisyonu belirtilmemiş ise standart olarak M1 pozisyonuna göre sevk edilir.

Yağ tablosuna bu linkten ulaşabilirsiniz.

Redüktörün teslim süresini etkileyen en önemli farktörlerden bir tanesi redüktörde standart dışında bir istekte bulunulmasıdır. (Standart dışı çıkış mili ölçüsü,keçe -boya opsiyonu vb. gibi ) Böyle bir durumda teslim süresi uzayacaktır. Bunun dışında tedarikçilerden gelecek parçalarda oluşabilecek aksaklıklar, hava şartları, covid sürecinde olduğu gibi kapanma durumları teslim süresini etkileyebilmektedir.

Redüktörlerimiz elektrik motoru hariç iki yıl garantilidir. Motor garantisi için elektrik motoru üreticisinin garanti şartlarını inceleyiniz. Garanti, redüktörün kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde montaj edilmesi ve çalıştırılmasıyla birlikte geçerlidir. 1’in altındaki servis faktöründeki ürünler garanti kapsamı dışındadır.

·     Garanti süresi, garanti belgesinde doldurulan devreye alma tarihinden itibaren başlar ve iki yıl sürer. Devreye alındıktan sonra garanti belgesinin doldurulup tarafımıza ulaştırılmaması halinde garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır.

·     Garanti süresi içerisinde bakım, tamir veya değişim için geçen süre, garanti süresine ilave edilecektir. Bu ek garanti süresi problemin firmamıza iletildiği günden problemin giderilip ürünün yerinde yeniden devreye alınmasına kadar geçen süredir.

·     Garanti süresi içerisinde ürün, üretim veya montaj hataları nedeni ile arızalanır veya çalışmaz ise, ürün ücretsiz olarak tamir edilir.

·     Garanti süresi içerisinde ürün, üretim ve montaj hataları nedeni ile tamir edilemeyecek şekilde arızalanır veya çalışmaz ise, servis departmanının ürünün tamir edilemeyeceğini belirtir raporuna istinaden, ürün ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilir.

·     Bu garanti, ürünün kendisi dışında, ürünün kullanıldığı müşteri tarafındaki tesis durması, fiziksel veya ruhsal yaralanmalar gibi zararları kapsamaz.

Doğru seçilmiş bir redüktörde çalışma şartları doğru belirlendiği takdirde servis faktörü birin altında olan bir redüktör seçimi yapılabilir. Fakat servis faktörü 0,8’in altında redüktör seçilmemelidir.

Lütfen servis faktörü birin altında olan redüktörlerin garanti kapsamına girmediğini unutmayınız.

Redüktörün teslim süresini etkileyen en önemli farktörlerden bir tanesi redüktörde standart dışında bir istekte bulunulmasıdır. (Standart dışı çıkış mili ölçüsü,keçe -boya opsiyonu vb. gibi ) Böyle bir durumda teslim süresi uzayacaktır. Bunun dışında tedarikçilerden gelecek parçalarda oluşabilecek aksaklıklar, hava şartları, covid sürecinde olduğu gibi kapanma durumları teslim süresini etkileyebilmektedir.

Eşdeğer Güç ve Moment Peq [kW], Te [Nm] : Bu esasen dönme hareketidir. Bu nedenle, katı bir cisim üzerinde etkiyen her dış kuvvet, karşı konulmazsa, katı cisme bir yer değiştirme veya dönüş hareketi, yada veya her ikisini de verebilir. … F ve F’ kuvvetleri rijit cisim üzerinde benzer etkiye sahiptir. Bunlar eşdeğer kuvvetler olarak ifade edilir.
 
 

Çıkış Momenti (M2): [Nm]
Motorun verdiği momentin tahvil oranı ve verimle ile çarpılarak elde edilen değerdir. Redüktörün çıkışından alınabilecek momenti gösterir.

Çıkış Momenti (M2): [Nm] : Motorun verdiği momentin tahvil oranı ve verimle ile çarpılarak elde edilen değerdir. Redüktörün çıkışından alınabilecek momenti gösterir.

Nominal Güç (Pe): [kW] : Nominal güç, redüktörün fs=1 şartı için mekanik olarak taşıyabileceği güç değeridir. Redüktörlerin nominal güçleri, güç devir tablolarında verilmiştir. Nominal güç, bir sistemin normal koşullarda tükettiği güçtür. Motorların plakasında yazan güç değeri de nominal güçtür.

Birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışan dişli çarklarda devir ve diş sayısı farklılıklarından dolayı çevrim oranı meydana gelir. Bu çevrim oranı diş sayılarının veya devir sayılarının oranlanmasıyla elde edilir. Eğer dişlilerin diş sayıları veya devir sayıları biliniyorsa tahvil oranını bulabiliriz. Ya da istenen bir çevrim oranı varsa bu orana göre tasarım kriterleri belirlenebilir. Devir sayısı ve diş sayıları ters orantılıdır. Yani birbiri ile uyumlu çalışan dişlilerden diş sayısı daha az olan daha yüksek hızlarda dönme hareketi yapacaktır.

Dişlilerde moment ve devir sayısı arasında ters orantı vardır. Eğer dişlinin devri artarsa momenti düşer. Bu durumu aşağıda vereceğimiz denklemde görebilirsiniz. Bu yüzden çevrim oranı dişlilerin devirlerinin ayarlanmasında, yani dişli tasarımında önemli yer tutar. İstediğimiz moment ve devir sayısı bu oranla ayarlanır.